Inleiding tot die hulpbron

Beste Onderwyser

Kurrikulum
Die hulpbron-pakket Donkiehappies is bedoel vir die laerskool - klaskamer. Dit bevat inligting, prente, stories, gedigte en werkvelle ontwerp rondom die donkie-tema. Die pakket kan gebruik word vir alle grade in die laerskool aangesien daar iets vir almal is.
Hierdie, die tweede uitgawe van die hulpbron-pakket, is aangepas in lyn met die Kurrikulum- en assesseringsbeleidsverklaring (KABV). Dit handhaaf die KABV klem op geïntegreerde taalonderrig deur middel van ‘n benadering wat op teks gegrond is.

 

Hulpbron formaat

Die Hulpbron-skakels:
Dit gee jou toegang tot die materiaal en addisionele materiaal.

Hoe om die materiaal te begin gebruik:
Al die hulpbronpakkette is beskikbaar as gratis aflaai.

Regs sien jy Hulpbron-skakels
Kies Inhoud

‘n lys van al die materiale verskyn vier kolomme:

  1. die nommer van die lêer (antwoordblaaie is onder die werkblad waarvoor hulle bedoel is)
  2. die naam van die lêer
  3. die naam van die les
  4. die KABV(CAPS) toekenning

Deur op die lêernaam (of "antwoord") te kliek, kan jy die pdf-lêer oopmaak en dit ook afdruk of dit self aflaai.

Elke dokument het die volgende onderaan die eerste bladsy:

  1. Die naam van die lêer gevolg deur
  2. Die KABV aanwysing.

Aangesien kinders hou van stories, is die stories bo-aan elke graad, ongeag hulle KABV onderwerp. Daarna is die volgorde van die vouers as volg: Taalvouers, Wiskundevouers en laastens ander vakke/leerareas.
Indien ‘n vouer ‘n werkvel insluit waarop die kinders skryf (en op hul eie doen), is die woord werkvel aangebring in die vouerbenoeming. Dit verskil dus van vouers waar kinders deur die onderwyser/opvoeder gelei word of waar hulle in hul boeke
moet skryf.
Die taalwerkvelle verwys na ‘n storie of inligtingsteks. Hierdie is numeries met a of b na die vouernommer, byvoorbeeld, vouer 18 is ‘n storie, 18a is ‘n begripstoets gebaseer op dieselfde storie, en 18b is ‘n oefening met byvoeglike naamwoorde wat ook die storie as verwysing gebruik. Die natuurwetenskapvouers vir Graag 4 is soortgelyk gemerk, aangesien almal dieselfde tema behels.

Gebruik van die hulpbron
Elke vouer het slegs een KABV aanwysing maar in werklikheid kan heelparty verskeie KABV verwysings ontvang. Byvoorbeeld, die stories kan by Kyk en Lees of by Luister en praat inpas. Verder kan stories gebruik word om te fokus op ‘n verskeidenheid onderliggende vaardighede bv. Woordeskat, woordeboekwerk, leesstrategieë, kernidees. Die aanwysings wat aangebring is is slegs ‘n voorstel.

Die hulpbronne is aanpasbaar en om die rede sal u oplet dat sommige bronne herhaal word. Die les Versorging van‘n donkie vind u in Graad 1 waar die onderwyser dit gebruik vir bespreking. Dit word ook gebruik in Graad 4 vir Lees en Kyk. So ook word die storie Vuyo en Unam gebruik as besprekingspunt om gevoelens te herken in Graad 3 terwyl in Graad 4 dit aangewend word vir lees, begrip en taal. Die liedjie en toneelstuk is slegs vir een graad aangewys, maar ook die bronne kan deur verskeie grade gebruik word.
Oor die algemeen moet die Wiskundewerkvelle hoofsaaklik gebruik word deur die grade waarvoor dit bedoel is. Dieselfde werkvelle kan egter deur verskillende grade gebruik word aangesien die meeste onderwysers leerders wat op verskeie vlakke is in een klas akkommodeer. Op die manier kan die werkvelle aangewend word om meer gevorderde leerders of diegene wat sukkel besig te hou terwyl die onderwyser met die hoofgroep werk. Al die syfervaardigheid-werkvelle kan gebruik word vir hersiening.
Beide taal-en wiskundewerkvelle kan vir assessering benut word.

 

Hulpbron-vouerformaat
Al die vouers is in PDF-formaat. As u die oorspronklike MS Word formaat wil bekom ( party is in MS Publisher) sodat u dit kan verander en aanpas volgens u leerders se behoeftes, kontak ons asseblief.

Ander hulpbronne
Afgesien van die bronne in die bibliografie is daar ook bykomende bronne wat stories en webwerwe insluit.

Kopiereg
U is welkom om die hulpbronne te deel met enige onderwysers hetsy in u of ander skole. Ons versoek u slegs om vir die Eseltjierus Donkey Sanctuary erkenning te gee as die outeur.

Besoek Eseltjiesrus Donkey Sanctuary
Ons beveel u ten sterkste aan om Eseltjiesrus Donkey Sanctuary te besoek indien dit enigsins moontlik is, sodat leerders eerstehandse ondervinding van die donkies kan kry. Ons skoolprogramme kan spesifiek ontwerp word vir teiken groepe, insluitende groepe met spesiale behoeftes. Die program is beskikbaar vir leerders vanaf pre-primȇr tot junior hoërskool. Die besoek sal die geleentheid skep om te leer wat donkies werklik nodig het en hoe om hulle en ander diere te versorg. Leerders kan aan die donkies vat. Ander aspekte van die program behels ‘n storie en werkvelle om te voltooi.

Eseltjiesrus Donkey Sanctuary
Eseltjiesrus Donkey Sanctuary is geleë net 5km buite die dorpie McGregor op die pad tussen Robertson en McGregor op die rand van die Kleinkaroo. Die toevlugsoord bied ‘n permanente heenkome en sorg vir mishandelde, verwaarloosde en ou donkies. Ons leuse is eenvoudig: “’n Kultuur van omgee”. Eseltjiesrus is ‘n geregistreerde welsynsorganisasie en ons webwerf (www.donkeysanctuary.co.za) voorsien volledige besonderhede van ons werk.

Kontak
Kontak ons gerus vir ‘n besoek of as u enige vrae het aangaande die hulpbronpakket. Die telefoonnommer is 023 625 1593, die e-pos adres is: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of skryf aan Posbus 29, McGregor, 6708, Suid-Afrika.

 

 

About Us

Eseltjiesrus Donkey Sanctuary provides a permanent refuge for abused, neglected and elderly donkeys.

Tel - +27 (0) 23 625 1593

Fax - +27 (0) 86 614 7777

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Eseltjiesrus Gallery